Броят на жените в земеделието бавно се увеличава през последните години. Средно 29% от фермите в ЕС се управляват от жена, но процентът варира в различните страни членки, сочат най-новите данни на Eurostat. За съжаление, те отчитат тенденцията от преди пет години, но едва ли промяната от тогава досега е толкова осезаема.

ДАМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

В Литва и Латвия почти половината от всички ферми се управляват от дама. За разлика от тях в Малта, Германия, Дания и Холандия делът на управителите от женски пол не надвишава 10%.

България се оказва по средата на класацията със средно 25% стопанства, зад които стои здрава женска ръка.

Друг факт, който не изненадва никого, е, че земеделският сектор в Европа е доминиран от по-възрастно население. Това важи с пълна сила и когато става въпрос за жени фермери. Последните данни показват, че едва 4,2% от тях са на възраст под 35 години. Освен това 42% от жените, работещи в земеделието, са над 65 години. За сравнение при мъжете този процент е само 29,2%.

Като цяло жените са недостатъчно представени и сред докторантите по земеделие, горско стопанство, рибарство и ветеринарна медицина. Според доклада She Figures 2018 те са 59% от всички студенти през 2016 г. Тези цифри отново са неравномерно разпределени, когато се разглеждат отделни държави членки, като варират от 33 до 100%.