Традиционно жътвата в южна България започва след 20-ти юни, но тази година вероятно ще започне след 25-30 юни заради непостоянните агроклиматични условия, коментираха пред Фермер.БГ земеделски производители от региона на  Пазарджик.

Действително жътвата сигурно ще закъснее през тази година, посочи д-р Христина Георгиева, директор на Опитната станция по поливно земеделие Пазарджик.

Месеците юли, август и целият септември след жътвата миналата година бяха изключително сухи месеци. Там, където имаше нужда от оран заради монокултурното отглеждане на житни култури, не се създадоха условия за изораване на почвата. Първата десетдневка на месец октомври и част от втората също не бяха благоприятни и се премина към дисковане като единствен вариант за предсеитбена подготовка на площите преди сеитба. През третата десетдневка на октомври паднаха дъждове, толкова, че да поникнат тези култури, които бяха засети, макар при не много благоприятни условия. Падналите дъждове през ноември бяха малко и  при тези условия поникването стана през зимата, обясни д-р Христина Георгиева.

Благоприятната зима оказа положително влияние на културите. Тя беше мека с много малко минимални температури (до -10 градуса), което не предизвика измръзване на културите. В по-голямата част от зимните месеци вегетацията продължи – т.е извърши се братенето. Така през пролетта житните посеви бяха добре гарнирани, обясни Георгиева.

През февруари и март, когато трябваше да се подхранят житните култури и да се изведе борбата срещу плевелите, имаше преовлажняване на почвата. Тогава условията бяха неблагоприятни за работа на полето. Имаше прозорци, през които някои стопани успяха да извършат тези агротехически мероприятия. На много места в южна България обаче се получиха коловози заради преовлажнената почва.

Последвалото засушаване със захлаждане на времето през април и майсъздаде условия за по-слабо развитие на посевите, както и условия за развитие на септория. Много земеделци в региона бяха принудени да водят борба срещу септория. Имаше и намножаване на житна пиявица и житна дървеница отново на площите с монокултурно отглеждане на житните култури, посочи д-р Георгиева и подчерта, че спазването на добро сеитбообръщение намалява значително риска от тези вредители.

Локалните дъждове през май в региона на Пазарджик бяха около 42 л. И се отразиха благоприяно на есенниците. В момента пшениците са в добър вид, но заради разразилата се буря на 14 май, част от ечемика е полегнал, обобщи д-р Христина Георгиева.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!