Представители от Областната служба по Земеделие в Монтата информираха, че жътвената кампания приключи в областта.

 

Те припомнят, че засетите площи с ечемик в област Монтана са 48 700 дка и всички те са ожънати. Средният добив е 483 кг/дка и това е с около 40 кг. повече сравнено с предходната година. 

 

Експерти от ОДЗ Монтана заявиха, че събирането на рапица също е към своя край. Засятите площи с рапица в областта са 57 000 дка и до момента са ожънати 40 000дка. Средният добив е 350кг/дка на този етап.

 

Започнала е жътвата и на хлебната пшеница. В областта има засяти 409 000дка, като до този момент са ожънати едва 40 000дка. Средният добив за сега е 464 кг/дка.