Земеделските производители, засегнати от наводненията през последните дни имат право на държавна помощ за компенсиране на загуби за напълно пропаднали площи, съобщиха в отговор на питане на Фермер.БГ от Министерството на земеделието и храните. Държавната помощ за компенсиране вследствие на природни бедствия и неблагоприятни климатични условия е нотифицирана от ЕК до 1.11.2010 г., а в момента се подготвя процедурата за удължаването на прилагането на помощта, добавиха от МЗХ.

В същото време обаче се прави уточнението, че за настъпили неблагоприятни климатични условия ще се съобщи със Заповед на Министъра на земеделието и храните, през 2010 г. т.е. министърът трябва да определи кога са настъпили неблагоприятни климатични условия, което към момента вероятно означава, че такива не са настъпили, въпреки обилните валежи, снеготопенето и потъналите под водата ниви (бел. ред.).

От Областната дирекция „Земеделие” във Велико Търново съобщиха, че за 2009 год, такава заповед на министъра е била издадена през месец март. За тази година обаче все още заповед не е издавана.

В случай че бъде издадена, всеки регистриран и изряден земеделски производител може да подаде заявление в Областна дирекция „Земеделие” за обследване на площи, заети със земеделски култури, засегнати от неблагоприятно климатично условие, в случая наводнение. В последствие ще бъдат назначени експертни комисии, които ще извършат огледи на място и ще издадат констативни протоколи по култури за 100% пропаднали площи.

Ако например, на нива от 2 000 дка се установят 500 дка загуби, то плащането ще е за тези 500 дка, уточниха от Областната дирекция „Земеделие” – гр. Ямбол.

След 1 януари 2010 г. компенсациите за неблагоприятни климатични условия ще бъдат намалявани по отношение на фермери, които нямат сключени застраховки за даден продукт. Изключение на този етап са щетите от суша, непокривани от застраховател, съобщиха от МЗХ.

И така земеделските производители в момента се намират в следната неблагоприятна за тях ситуация – голяма част от площите с есенници са наводнени и вероятно много от тях ще бъдат унищожени, но в същото време няма заповед за настъпили неблагоприятни климатични условия. А кога може да бъде издадена такава заповед, ще попитаме отново Министарството на земеделието и храните...

© 2010 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!