Фермери от югозападните софийски райони пуснаха жалби срещу Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) в София заради неспазването на срока за изчисление на средното годишно рентно плащане на площ за стопанската 2018/2019 г.
 
 
 
Какъв е проблемът?
Според документите, публикувани официално на страницата на ОДЗ, първото заседание на  комисията, е проведено на 23 юли 2018 г. половин година по-късно от регламентирания срок
 
Самите изчисления на средното годишно рентно плащане също не удовлетворява стопаните, като в районите, за които има подадени жалби, има дори двойно увеличение. 
 
Не са спазени топографските и почвените особености на районите, смятат стопаните. От справката, която се дава от ОДЗ след заседание на 9 август, ясно може да се види всеки квартал или всяко землище на каква цена е. 
 
„Горна баня, Симеонов, Бистрица са квартали с приблизително еднакви топографски фактори. Банкя и прилежащите й квартали, например, са отделени като отделен район и цената е формирана от Перник, като гранична зона. Не е взета най-близката гранична зона – София-град, а е взета Перник. Като вероятно идеята е да спадне цената на рентното плащане, защото в Перник регистрираните договори са с по-ниска цена“, обясни за Фермер.БГ земеделският производител Стиляна Латинчева. 
 
В „Методиката за определяне на средното годишно рентно плащане“ пише, че когато няма регистрирани договори за дадено землище, се взима най-близкото землище. Логично е за Банкя да се вземе предвид София-град, защото има най-много общи граници, а не Перник. 
 
 
„Всички квартали на София са обединени под единен номер за регистрация в кадастъра, вместо да ги обособят като отделни квартали и землища, те са решили, че всички квартали ще са под един номер и  ще плащат 40 лв., без да вземат предвид топографията. Горна баня е сравнима с Бистрица като надморска височина, а голяма част от тези квартали са необлагодетелствани райони. И те ще плащат 40 лв., както в равнината“, възмущава се Латинчева, която обработва земя именно в землището на Горна баня. 
 
Миналата година за сравнение там средната рента е била определена на 10 лв., а тази е 40 лв., като за 2017 г. са взети предвид само договорите от въпросното землище, а тази не се вземат предвид, защото са едногодишни и сравнението се прави с Кремиковци и други райони. 
 
От ОДЗ имат законово основание да се направи това, защото в Закона за собствеността и ползването на земеделска земя пише, че се взимат предвид само вписаните договори, т.е. едногодишните не се броят.   
 
Парадоксът 
Парадоксът е свързан с огромната разлика в парите, които стопаните трябва да плащат на собствениците. 
При сключени договори се плаща по 20 лв./дка, а при несключени, т.е. за „белите петна“, стопаните трябва да платят по 40 лв./дка. 
А броят на въпросните имоти, обособени като „бели петна“ около София е голям. Има имоти от по 500 кв. м с по 6 наследника. 
 
„В един масив от 80 дка, имам 5 договора за общо 20 дка. Останалото е „бели петна“. Плащам на хора, които желаят да ми отдадат земята си под наем 20 лв., а на тези, които не желаят ще им плащам по 40 лв. Това ако не е изкуствено завишаване на рентата, не знам какво е“, коментира Латинчева и добави:  
 
 
„Ако сме имали яснота през януари, когато е срокът, че „белите петна“ ще са 40 лв., бихме имали още 6 месеца да вложим усилията си в събирането на повече договори. И да решим дали ще участваме или не в споразумение. На 23 юли се взима решение на комисията в ОДЗ, а до 31 юли беше срокът, в който можеш да кажеш ще участваш или не в споразумение. Но голяма част от колегите са подали преди 23 юли заявление, че ще участват, без да знаят за цената. Един вид ни слагат пред свършен факт“, посочи тя.  
 
В началото на август фермерите подават 11 жалби, които се входират през ОДЗ, а оттам, в тридневен срок от получаването се изпращат към съда.  
От ОДЗ отказаха коментар на въпрос на Фермер.БГ защо не е спазен срокът за изчисления – 31 януари, 2018 г. Причината е, че вече са образувани две съдебни дела за въпросното средно годишно рентно плащане в Административен съд София-град. 
 
Съгласно Административно процесуалния кодекс, след като има образувано съдебно дело, администрацията (в случая – министерството и ОДЗ) няма право да взима отношение по въпроса. 
Т.е. съдът трябва да реши дали определеното рентно плащане е правилно и спазен ли е срокът.