Националната асоциация на земеделските стопани ще заведе колективен иск срещу Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие заради  по-ниски от предвидените компенсаторни плащания по мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това обявиха от асоциацията, като призоваха „всички земеделски стопани, които ще бъдат ощетени“ да ги подкрепят. 
 
От Асоциацията посочват, че „наредбата е променена „на тъмно“ още през август 2015 и то чрез промяна в заключителната разпоредба на друга наредба – за мярка ЛИДЕР (Наредба № 16 от 30 юли 2015 г.), която няма нищо общо със схеми за подпомагане на площ. В Заключителните разпоредби е добавена преди всяка стойност на ставките за подпомагане „в размер до“, вместо „в размер на”. Изменението не е оповестено на заинтересованите страни и се е случило след като фермерите са осъществили агроекологичните ангажименти, като са реализирали всички разходи по изпълнението им, за да не бъдат санкционирани“. 
 
Общият бюджет предвиден за мярка „Агроекология и климат“  е в размер на 223 милиона евро до 2020 година.