Земеделци от Търновско сами охраняват обработваемите си площи. Причината е невъзможността на местната администрация да осигури необходимата подкрепа. Това коментира Благовеста Факирова, председател на Сдружението на кметове и кметски наместници във Велико Търново за Фокус.
 
 
„Земеделските кооперации и арендаторите от Велико Търново се справят сами. Преди 10 години съществуваше програма за селскостопанската охрана. Сега обаче селата, които нямат сключени договори с частни охранителни фирми сами правят организацията за охраняване на нивите“, обясни Факирова.
 
По думите му сдружението оказва не оказва съдействие на фермерите, които са фирми.
 
„Земеделците, арендаторите и кооперациите, които стопанисват земите в Търновско сами носят основната отговорност за охраняването на своите масиви. Причината е именно тази, че все по-голямата част от площите в региона се обработват от частни лица или фирми“, каза още Факирова.