Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) подготвя промяна в обнародвания на 22 май Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Това съобщи за БНР земеделският министър Румен Порожанов.
 
 
Спорният текст изисква от земеделските производители в срок до 22 юни да подадат декларации в общинските служби по земеделие, че сключените от тях договори за наем или аренда на земеделска земя съответстват на законодателството. По думите на Порожанов промяната се налага, за да се защитят зърнопроизводителите, тъй като не могат да изпълнят предвидения в закона срок.
 
"Тези добавки в парламента за регистриране на нотариални заверки на договорите с отдаване под наем – това е бих казал несериозно. Не мога да кажа, че парламентът е приел несериозно решение, но то е неизпълнимо. Вече съм подготвил писмо до комисията, в контакт съм с председателя на земеделската комисия. Имаме конкретни предложения – първо да се удължи срокът, и второ – да се редуцира обхвата на договорите, които трябва да бъдат допълнително нотариално заверени, а именно само там, където няма собственици," обясни Порожанов.
 
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) излезе със становище и обяви протестна готовност, ако не бъдат предприети незабавни мерки за разрешаването на проблема. 
 
„За НАЗ е недопустимо утежняването на широката маса добросъвестни ползватели, явяващи се и изрядни страни по двустранни правни сделки. Едновременно с това НАЗ заявява своята непримиримост пред създаването на хаос в поземлените отношения и опасността от компрометиране на предстоящата кампания по сключване на доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г.“, пише в декларацията на асоциацията.