Около 90% от земеделските земи в цяла България ще се покриват от дигиталната кадастрална карта. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с Десислава Танева откриха вчера  във Варна първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и областните служби "Земеделие".

 

До момента едва около 22% от земеделските земи попадът в кадастъра, стана ясно по време на срещата. Съгласно реформата в бъдеще нито една общинска или държавна администрация няма да имат право да изисква от граждани и фирми скици. Това ще става само по служебен път, като част от стратегията за електронно управление. Услуги ще могат да се получават онлайн с електронен подпис. Имотите ще имат т.нар. имотно ЕГН, като се премине от поименна към поимотна система. Кадастърът ще е дигитален и всеки ще може да влезе и да види историята на даден имот, евентуални тежести върху него, както и предишните му собственици. Това ще допринесе за опазване на неприкосновеността на частната собственост, обясни още министър Павлова.

 

"Промените ще доведат до много по-облекчено обслужване на бенефициентите в сектор "Земеделие", във всички 242 общински служби, всичко ще става в реално време, каза министърът на земеделието Десислава Танева. Според земеделския министър по директните плащания за кампания 2016 г. за 12 млн. имота са регистрирани 20 млн. правни основания. От тях над 81% са в картите за възстановена собственост и над 18% в кадастралните карти. 

 

"Чрез въведените промени по отношение на разпределението на директни плащания, целящи субсидия да получават само бенефициентите, които имат правно основание, получихме изключително точна картина за всяко землище, каза още Танева. Близо 5 хил. землища са администрирани от областните служби по земеделие, 11400 са бенефициентите по директни плащания", каза още Десислава Танева.