Земеделските стопани, които наемат работници с еднодневни трудови договори, трябва да ги отчитат пред НАП, за да не бъдат санкционирани. След работна среща по отчитане на еднодневните договори, проведена в Социалното министерство (МТСП), от Националната агенция по приходите обявиха, че към момента има отчетени 29 000  договора с 7242 различни физически лица. В същото време от Инспекция по труда отчетоха, че към 30 октомври има закупени 78 174 договора. На първо място с най-много договори са производителите на грозде – 25 858, на второ –  малинопроизводителите с 11 742, на трето – картофопроизводителите – с 8 433 договора.
 
Много от земеделските производители действително не са отчели използваните трудови договори, а трябва да го направят, посочи пред Фермер.БГ овощарят Димитричка Търпанова, която е член на Работната група към МТСП. Тя припомни, че стопаните трябва да подадат в териториалните дирекции  на НАП Декларация Образец 1, която е с данни за осигуреното лице, както и декларация по  Образец 6 с данни за дължимите вноски и данъка върху изплатените суми. Задължение на работодателя е също така да определи и удържи авансово данъка върху изплатените доходи на наетите работници.
 
Голяма част от ЗП, които не са фирми не знаят, че трябва да отчетат тези договори в НАП до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е било назначено лицето и за който се отнася информацията, коментира председателят на Асоциацията на малинопроизводителите Божидар Петков, който също е член на работната група към МТСП. Ето защо Инспекцията по труда отчита, че са закупени над 78 хил. договора, а НАП отчита, че са отчетени едва 29 хил. От НАП очакват до края на месец ноември, когато окончателноприключва сезона – да бъдат отчетени тези договори. Реалната оценка на ефективността на еднодневните трудови договори е колко от тях реално са отчетените, подчерта Петков. 
 
По време на работната група от Инспекцията на труда предлагат електронен вариант за индивидуално генериране на Формулярите за еднодневните друдови договори, което ще намали ходенето до офисите на Инспекцията на труда и ще копира данните на вече регистрираните сезонни работници, а те само ще трябва да се подпишат. В същото време за малките ЗП хартиеният носител ще бъде модернизиран и попълването му ще бъде улеснено.
 
Въпреки силната съпротива на редица ЗП и фирми, еднодневните договри остават една добра алтернатива за сезонните работници за прибиране на реколта от плодове и зеленчуци. Идеята е основната маса от работниците да са с постоянни трудови договри, а само малка част да са с "Еднодневни", коментира Петков. Той допълни още, че „сивата икономока все още оказва силен натиск по повод еднодневните трудови договри, но се надява, че през сезон 2016 ефектът от прилагането им ще бъде много по-голям и полезен, както за работодателите, така и за хазната“, още повече че работниците ще се убедят, че няма да изгубят социалните си помощи. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!