Земеделските стопани трябва да подадат наново декларация за доходите си, за да отбележат получените субсидии и да внесат данъка за тях. От НАП Русе припомнят на регистрираните земеделски стопани, които през 2015 г. са получили доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, че трябва да ги декларират през 2016 г. 
 
Средствата се декларират през 2016 г. в Годишната данъчна декларация по чл. 50. Субсидиите следва да се отразят в нея, като се впишат в Приложение № 2, 3 или 6 в зависимост от реда за облагане на доходите. За тези приходи от субсидии трябва да се внесе дължимия данък.
 
Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2015 г. пред НАП до 3 май, като подадат годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а също да начислят и платят данъка за тях. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат намалят данъчната си основа с 40%.
 
Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци /ЕТ/, също декларират доходите си до 3 май, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2015 година и доказаните разходи.
 
Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, ще ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако подадат декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2016 г. по електронен път и внесат дължимия данък. Отстъпката се ползва, ако земеделците към този момент нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. 
 
Повече информация за декларирането и плащането на данъци земеделските стопани могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700.