Европейската комисия ще изпраща служителите си, отговарящи за земеделието, на задължителни стажове на полето. Това е начин чиновниците да получават по-добра представа за проблемите на фермерите на място.

Стажовете на полето са част от предложенията, които целят общата аграрна политика на Евросъюза да бъде опростена, а бюрокрацията, с която земеделците се сблъскват всекидневно, да бъде намалена.
 
Програмата ще следва пътя на практиката - от запознаване с подробностите и предизвикателствата към конкретни решения. Европейските земеделци често критикуват общата аграрна политика. Те твърдят, че правилата и условностите й стават все по-сложни и многобройни с течение на годините.
 
Някои се оплакват дори, че прекарват повече време в попълване на формуляри за субсидии, отколкото на полето. Намерението на Еврокомисията е да обърне посоката на този процес от 2010 година.

Няма да е лошо същата прктика да се въведе и в България, тъй като често ставаме свидетели на това как висшите длъжности в селскостопанския сектор се заемат от  хора, някои, от които не са виждали някои зеледелски култури на живо.