Земеделски производители от област Бургаст пресмятат щетите от наводненията в региона през последния месец. Областният управител на област Бургас се срещна с ръководството на „Напоителни системи” – клон Бургас и със земеделски производители от региона, чиято земя и продукция са засегнати от наводненията.

 

Земеделски производители от общините Средец, Айтос и Камено очертаха създадената ситуация вследствие на природната стихия в цялата й сложност, както и големия размер на щетите, които са нанесени на тяхната производствена дейност.

 

В своите изказвания те подчертаха необходимостта от по-големи грижи за стопанисването, правилната експлоатация, и текущите ремонти на хидромелиоративния фонд в отделните общини на областта. Тодор Ангелов, директор на „Напоителни системи” - Бургас, отчете действията, които се извършват от служителите на „Напоителни системи”, за своевременното изпомпване на водите от падналите валежи, които в определени части от областта са били с необичайно високи стойности от порядъка на 240 литра на кв. метър.

 

Областният управител препоръча на засегнатите от наводненията земеделски производители да подготвят свои писмени искания до областната дирекция по земеделие, в които да настояват специализираните експертни комисии, които установят щети да констатират точния размер на поражения върху тяхната земя и продукция. След констатиране на щетите производителите ще могат да ползват държавни помощи за компенсация на щетите от наводненията.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!