Европейската комисия (ЕК) обявява награда „Натура 2000“ като признание за отлични резултати и най-успешни практики за опазване на природата в Европа. Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е идеална възможност да се изявите. „Натура 2000“ е мрежа от защитени райони, ценни с биологичното си разнообразие.

 

Тя обхваща около 20 % от територията на ЕС, съобщава Рапид. Европейците се отнасят изключително сериозно към опазването на природата, но малко от тях са запознати с „Натура 2000“. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър за 90 на сто от европейците унищожаването на природните местообитания и застрашеното съществуване или изчезването на определени животни и растения представляват сериозен проблем.

 

Новата годишна награда има за цел да преодолее тази липса на обществена осведоменост, като открои разнообразието на различни зони по „Натура 2000“ и даде признание за постигнатото чрез широк кръг дейности. Всяка година ще се връчват пет награди в различни области.

 

Приемат се заявления от всички преки участници в „Натура 2000“ (земеделски производители, фермери, публични и местни органи, предприятия, неправителствени организации, образователни институции и физически лица). Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 февруари 2014 г.

 

Лауреатите на първите награди „Натура 2000“ ще бъдат обявени през май 2014 г., а постиженията им ще получат признание на церемония на високо равнище в Брюксел.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!