„Земеделската земя в България се търгува под цените в други страни членки на ЕС. Очаквам, че през следващите пет години ще наблюдаваме постепенно поскъпване на актива. Прогнозираме, че средният годишен темп на цените през следващите три години ще е минимум 20%,“ коментира Веселин Петров, изп. директор на Елана Пропърти Мениджмънт, на провелия се вчера семинар на тема „Българска фондова борса – възход и падение. Шансове и рискове на участниците в нея“, организиран от Германо-Българската индустриално – търговска камара.

„Но защо 20%, а не по-голям ръст на цените?“, попита аудиторията Петров. „Не бива да забравяме, че около България се намират Румъния и Украйна, чиито земи също така са с добри параметри и също така привличат интерес,“ посочи още той.
Според него през последните четири месеца на пазара на земеделска земя се наблюдава рязко повишение на цените с около 40 на сто на около 350 лв. средно за дка. „Подобен рязък скок не е здравословен и отново се базира на свръхочаквания“, каза още Петров.
Като причини за развитието на пазара в последните месеци той посочи навлизането на крупни инвеститори в сегмента, както и на завишените оценки на самите собственици за притежавания актив.

Според прогнозните резултати на Елана Пропърти Мениджмънт за развитието на пазара в България до 2010 г. дка. земеделска земя може да достигне 500 лв.

По отношение на рентата за декар Петров коментира, че към 2010 – 2011 г. средните цени могат да достигнат порядъка от 30-35 лв. средно за дка.


Веселин Петров посочи още, че членовете на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи в България са приели идеята да започнат размени на терени помежду им, с цел окрупняване на земеделски масиви. "С подобно начинание искаме да дадем пример и практика за окрупняване на земята," допълни Петров.
Според данните на компанията близки до България цени на земеделската земя се поддържат в Чехия, Полша и Словакия. Там стойността е под 500 лв. за дка.
Сред посочените данни от 11 европейски страни най-скъпият пазар на земеделска земя се намира в Белгия – почти 5.5 хил. лв. за декар. Под него са пазарите в Дания (4.5 хил. лв. за дка.), Ирландия (малко над 3 хил. лв.) и др.