Комисията по земеделие в Народното събрание прие поправка в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с който се гарантира за 5 години ползваните от земеделци по мярката агроекология земи. Тези земеделци поемат 5-годишни ангажименти върху заявените земи и влизат в нарушение и плащат санкции, ако някой очертае върху техните площи.

Пред Фермер.БГ земеделци с агроекологични ангажименти споделиха, че от месеци настояват за законова промяна, която да им даде възможност да запазват земите, които обработват, поне за срока на договора по мярка Агроекология. С проекта за допълнение на ЗСППЗ проблемът ще бъде решен, надяват се земеделските производители. В проекта е записано още, че в тримесечен срок от влизането в сила на този закон, министърът на земеделието и храните, съответно областните управители, извършват проверка на всички сключени през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите, за съответствието им с действащото законодателство.

Комисията по земеделие и храни не прие текста в Закона за опазване на земеделските земи, според който щеше да отпадне изискването да се възстановява статута „земеделска земя“ за терени, които в рамките на определен брой години не са били реализирани като проекти със сменено предназначение. Най-общо – не се допусна опасността да се застроят земеделски земи, на които преди години е бил сменен статута на ползване, но не е реализирано намерението.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!