Най-голямата земеделска кооперация в община Балчик предвижда разширение на зърнобазата си с 11 000 тона. Ще бъдат изградени нови 3 силоза, всеки от които с капацитет за съхранение от 3 660 тона, се казва в инвестиционното намерение, внесено в община Балчик.

Фермер споделя опит от работата си в български кооператив

Ще бъдат инсталирани елеватори и редлери, с помощта на които производителността на цялата зърнобаза ще достигне 140 куб.м./час.

Доставката на зърно за съхранение ще се извършва с трактори и автомобили с ремаркета. Суровината ще преминава през лаборатория, където ще се окачествява и претегля на електронна везна. След това ще постъпва в приемната шахта, се казва още в инвестиционното намерение. От там зърното ще се подава в елеваторната кула. От тук пътят на зърното е възможен в три посоки - към съществуващите силози на кооперацията, към новоизграждащите се 3 силоза или експедиция от бункер към товарен автомобил. В обекта ще работят 2 работника на смята, които ще са ангажирани в приемния сектор и в техническата подръжка.

39 000 дка земя обработва Земеделска кооперация „Черно море“. Тя е създадена преди 30 години. Два пъти в историята й е имало изключително тежки години със срив на добивите. Едната е изминалата 2020 г. , когато средният резултат от пшеничните полета в Добруджа едва достигна 180 кг/дка. 

Инвестиционното намерение за изграждане на нови силози е изпратено и до Регионалната инспекция за опазване на околната среда – Варна. В него се посочва, че при изграждане на съоръженията няма да се промени съществуващата инфраструктура, няма да се отделят вредни емисии или опасни химични вещества, които да замърсяват водите и почвите.