В много части на света фермерството се смята за рискован бизнес. Някои земеделци, особено в ЕС, се опитват да преувеличават своите преки разходи и обезценяват наличния си капитал, съобщават експерти от Института Тюнен, информира topagrar.com.

Дамите в селското стопанство: Соня Ковачева

Но повечето типични ферми в Китай, Аржентина, Канада и Източна Европа показват, че производството на култури е доста печелившо занимание, от което може да се получат и добри държавни дотации.

Според изследователи общото развитие на рентабилността на селскостопанските холдинги показва смесена картина: през 2017 г. много типични ферми на ЕС показаха доходност под средното ниво за периода 2014-2016 г. В същото време в Северна и Южна Америка много фермери увеличиха печалбата си през 2017 г.

Миналата година добра доходност показаха още земеделците в Аржентина, Канада, Русия и Украйна.

Вследствие на понижаването на световните цени най-много пострадаха производителите на захарна тръстика и захарно цвекло. В сравнение с предходните години рентабилността от този бизнес в ЕС миналата година се понижи с 60-80%.

В световен мащаб селскостопанското производство не е намаляло, сочат данните на института Тюнен. Напротив. На земеделските пазари в Източна Европа и Латинска Америка се появиха нови предприятия, които активно започнаха да увеличават производството си.

Като резултат световните пазари на суровини ще растат със забележимо темпо. От 2012 г. 10-те най-големи производители на соя увеличиха своя износ с 8,2% годишно. При царевицата годишният приръст на производството е 7,4%, а при пшеницата - 4,9%.

Отчитайки, че ФАО и ОЕСР прогнозират значително понижаване на темповете на растеж на търсенето на зърно и маслодайна продукция, по-нанатъшното понижаване на световните цени на земеделските суровини е само въпрос на време.

Във високоразвивите страни отглеждането на пшеница често е по-неизгодно, отколкото производството на други култури, въпреки големите реколти. Поради това фермерите в страни като САЩ и Канада съкращават доколкото могат засетите площи с пшеница.

В същото време алтернативните култури – рапица например, често са изложени на висок рист от болести. Това усложнява желанието площите с раципа да бъдат увеличавани.

Заради по-строгите екологични норми и повишаването на устойчивостта на вредители и плевели към агрохимията, много фермери в ЕС нямат друг избор, освен да разнообразяват сеитбооборота си.

Учените утешават европейските производителите, че с разширяване на сеитбооборота и с щадящи почвообработки може в бъдеще не само да се спестят средства за растителна защита, но и да се намали вероятността от появата на нови форми на устойчивост на вредителите по културите. Това ще доведе до увеличаване на печалбите.

В САЩ в момента е налице устойчива ротация на царевица/соя, което в значителна степен спомага за ценовите условия. Щом действащата цена на соевите бобчета падне с 30%, а тази на царевицата остане непроменена, американските фермери започват да използват повсеместната схема зърнени култури/царевица/соя. Според експерти няма причина този начин на действие скоро да бъде коригиран.