Дали дроновете, роботите и софтуерните приложения имат потенциал да осигуряват по-добро опазване на ресурсите и хуманно отношение към животните, като в същото време намаляват разходите? Тази тема е обект на изследване в проекта DiWenkLa на университета в Хохенхайм, съобщава Agrarheute.

Агроиновации: Цифрови решения в стопанства в Нидерландия

Интересът на учените е привлечен от отговарянето на въпроса – дали цифровизацията е от полза за малките стопанства. Първите окончателни резултати ще излязат през следващата година.

Дигитализация и земеделие 4.0

Големи бази данни, селскостопански сензори за дронове и селскостопански машини, индивидуализирани софтуерни приложения - Земеделие 4.0 има потенциала да изведе на преден план опазването на ресурсите и хуманното отношение към животните и същевременно да намали разходите. Всяка промяна върви с предизвикателства, особено за малките и средните семейни ферми.

В наши дни земеделските стопани трябва да работят с по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, по екологичен и природосъобразен начин, запазвайки икономическата си стабилност. Този баланс не е лесен за постигане, особено за по-малките ферми.

Учените са на мнение, че дигиталните решения предлагат възможности и в техния случай. Проектът DiWenkLa (Дигитални вериги за устойчиво, дребномащабно селско стопанство) изследва темата - дали и доколко засилената употреба на цифрови технологии се отплаща, особено за малките и семейните ферми.

Дигиталните технологии могат не само да намалят натоварването и да стабилизират добивите на фермерите, но имат и потенциал да насърчават хуманното отношение към животните и да намаляват употребата на пестициди, подчертава проф. Ено Бахърс, координатор на проекта и учен от университета в Хохенхайм.

Чрез оборудването на говеда със сензори можем да регистрираме кое животно колко фураж изяжда и колко се движи. Други сензори могат автоматично да откриват нужната растителност на пасищата. Когато комбинираме двете, фермерите получават полезен набор от данни, който им позволява да оптимизират управлението на пасищата и храненето, допълва ученият.

Същевременно дигиталните технологии помагат и като подсказват кога е оптималното време за прибиране на реколтата или косене, за да се произвеждат култури с високо качество, казва проф. Маркус Франк.

Това става възможно благодарение на комбинацията на роботиката с метеорологични данни, които са съобразени с местоположението на съответната ферма и се комбинират със специфични за района оценки на добива и качеството на реколтата.

Употребата на пестициди може да се ограничи чрез преминаване към използване на плевящи машини със сензорно управляеми камери. Днес те разполагат с прецизни и бързи програми за разпознаване на нежеланите растителни видове.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как точно се пести със смарт агромашини?

Агроиновации: Шанс за летящ старт със 7 програми за България 

Проучване: Роботика и автоматизация за нуждите на земеделието