Съществува реална опасност един-единствен земеделски производител да получи почти половината от държавната поръчка за доставка на плодове и зеленчуци за детските заведения и училищата през новата учебна година, алармира Българска асоциация на организациите на производителите на плодове и зеленчуци (БАОППЗ).
 
 
Сдружението изпрати до медиите „Сигнал за злоупотреби по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, след като миналата седмица изпрати Отворено писмо до премиера Бойко Борисов и земеделския министър Румен Порожанов по същата тема.
 
В сигнала от днес се съобщава, че на 3 август тази година Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е приел заявление от един производител за подпомагане по схема „Училищен плод“, което обхваща 1 118 учебни заведения с 217 000 деца или 44 % от децата в целевата група, като учебните заведения са на територията на цялата страна. 
 
„Заявлението е депозирано от новорегистриран земеделски производител (ЗП) с дата на регистрация 30 март 2018 г., който е декларирал едва 168,5 дка, на които „отглежда“ следните видове: грозде, сливи, праскови, ябълки, круши, в това число домати - 0,25 дка, и краставици - 0,25 дка. Обстоятелството, че „отглежда“ седем култури не е случайно. Моля, обърнете внимание, че декларираната площ в ИСАК  е заявена от две търговски дружества със един собственик, което също не е случайно“, посочва сигналът, подписан от изпълнителния директор на Асоциацията Чавдар Маринов.
 
Документът разглежда някои от промените в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, които бяха приети тази пролет.
 
„Нашата теза е, че Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ), вносител на изменението и допълнението на нормативния акт, а именно Наредбата, е създало предпоставки за „изкуствено създадени условия“, които имат за цел да облагодетелстват определени субекти“, изтъква Асоциацията.
 
Оттам обобщават, че промените не са в полза на реалните земеделски производители, а облагодетелстват търговци, като дават възможност един субект да получи огромен дял от доставките. Това е хвърляне на прах в очите на земеделската общност и обида към нея, изтъква писмото.
 
 
„Същевременно ДФЗ не е предвидил съответните контролни механизми за проверка на заявените обстоятелства и данни по отношение на размера на заявената площ и капацитета на производство на конкретното стопанство“, допълва Асоциацията.
 
Сдружението настоява приемът на документи по схемата, който приключва днес, да бъде анулиран, а самата наредба да се промени, като се дадат реални възможности за участие на земеделските производители в условията на прозрачност и работещи контролни механизми.
 
„Наредбата за т. нар. Училищни схеми, бе променяна неколкократно в близките 2-3 месеца, докато се угоди на един или друг кръг от субекти и лица, имащи определени интереси. Това е пореден пример, че на парче не може да се работи, а нещата следва да се обмислят, преценяват и съобразяват с реалната ситуация и най-важното е да се осигурят съответните механизми за контрол, които явно липсват“, коментира Асоциацията.
 
БАОППЗ предлага промяна само в един от членовете на наредбата. 
 
Предложението гласи: По Схема „Училищен плод“ се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от собствено производство. Обстоятелството важи в случаите на кандидат ЗП. В случаите, когато кандидатът не е ЗП най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, закупени от земеделски стопани. Обстоятелството за кандидат ЗП се изчислява, посредством методика на ДФЗ, която включва произведението от размера на административно проверените площи и нормативно определения минамален добив за всяка култура. Обстоятелството за кандидат различен от ЗП се доказва, посредством Фактура за закупени количества и сертификат за съответствие на качеството. Фактурата се съпровожда с документи, доказващи съответното плащане 9 фискален бон или извлечение от банкова сметка.“
 
От сдружението подчертават, че правят всичко възможно, за да информираме обществото за нередностите по мерки и схеми, финансирани с европейски средства.