Откакто стана 10 април, почти няма материал в Агри.БГ, под който фермери да не коментират зелените плащания и кога се очакват преводи по сметките. С този въпрос се обърнахме към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Какви директни плащания предстоят и какви заявления се приемат през месеца?

От Разплащателната агенция уточниха, че парите по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, се очаква да бъдат преведени до края на работната седмица – тоест до 23 април.

Преди това трябва да бъде публикувана и заповед на земеделския министър със ставката на декар.

В индикативния график за извършване на директните плащания за Кампания 2020 беше посочен периодът между 10 и 20 април. Статистиката сочи, че подадените заявления са 57 791. 

Капан ли са екосхемите и кой е най-търсеният отговор в коментарите ви - чуйте в AgriПодкаст

За сравнение миналата година транзакцията беше направена на 14 април. Тогава 56 490 бенефициенти получиха близо 445 млн. лв. при ставка 122,67 лв./ха.

Другите плащания, от които земеделските производители живо се интересуват, са тези по мярка 11 за биологично земеделие. Те обаче са заложени в доста голям интервал от време – между 15 април и 20 май. Освен това имаше условие към 28 февруари 2021 г. да е напълно актуализиран биорегистърът, поддържан от МЗХГ. С една дума, има още доста време до крайния срок, въоръжете се с търпение.