Кампания 2014 за директните плащания е към края си. Заявления за директни плащания, включително и за национални доплащания, ще се приемат в общинските служби „Земеделие” до 15 май 2014 г. без санкция за късно подаване. Приемът на заявления ще продължи и от 16 май до 9 юни 2014 г., но със санкция за стопаните в размер на 1% за всеки ден закъснение.

 

По отношение на директните плащания и националните доплащания настоящата 2014 г. с Регламент на Съвета и Европейския парламент № 1310/2013 е определена като преходна година. Новата многопластовата структура на директните плащания ще влезе в сила от 2015 г. С Преходния регламент за 2014 г. България успя да защити увеличение на процента за обвързана подкрепа, която може да се предоставя на глава животно или килограм произведена продукция от 3,5% на 6,5%.

 

Залагането на по-висок процент за обвързана подкрепа позволява увеличение на бюджетите на схемите и подпомагане на животновъдите, които отглеждат крави с бозаещи телета с европейски средства. През 2014 г. ще продължи подпомагането по схемите за млечни крави и овце и кози и за качествени плодове и зеленчуци. Общият размер на обвързаната подкрепа, финансирана от ЕС за 2014 г. се увеличава от 55 млн.лева на 103.5 млн.лева.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!