Кандидатите, подписали до 21 юли договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г., ще могат да подадат заявленията си за авансово плащане.

 

Според изискванията на програмата авансовите заявления се подават след десетия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, превидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

 

На 25 юни приключи срокът за подаване на проекти по мярката. ДФ „Земеделие” (ДФЗ) прие 65 проекта за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. По тях Фондът ще изплати близо 28 млн. лева.

 

В момента тече обработка на документацията по проектите и се очаква кандидатите да подпишат договорите си до 21 юли, съобщават от ДФЗ. Така те ще имат 10 дни да подготвят банковите си гаранции и да подадат заявленията си за авансови плащания.

 

Кандидатите, които не успеят да издадат банковите си гаранции в определения 10-дневен срок, ще могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!