Днес производителят на селскостопански торове “Неохим” АД - Димитровград предприе в авариен порядък спиране на производствените мощности, което вече приключи в ранния следобед. Спред главния изпълнителен директор на "Неохим" АД - Димитър Димитров, са предприети всички мерки за безопасно спиране на инсталациите и предотвратяването на евентуална крупна производствена авария. Спешно са извикани всички специалисти и своевременно са уведомени Министерството на извънредните ситуации, Министерството на икономиката и енергетиката, Областна управа-гр. Хасково, Община Димитровград, Гражданска защита, както и доставчика – “Булгаргаз” ЕАД и “Булгартрансгаз” ЕАД.


Последователността на спиране на производствените мощности е технологично обусловена и не може да бъде променяна. За поддържане на инсталациите в безопасен зимен режим и недопускане на тяхното замръзване, е нужно подаване на природен газ от порядъка на 3 500 – 4 000 куб. метра на час при налягане над 15 атмосфери. Длъжни сме да предупредим, че отговорността за последствията с несъобразяването с технологичните изисквания изцяло ще падне върху доставчика и лицата предприели необмислени и несъгласувани действия.


"Уведомяваме всички наши клиенти, че доставките на амониев нитрат от “Неохим” АД няма да бъдат преустановени, тъй като компанията разполага с достатъчно складови количества, с които да задоволи търсенето в страната", заявиха още от компанията.

- ------

Преди по-малко от месец  “Неохим” АД приключи процедурата по предварителната си регистрация като производител и вносител на химични вещества, съгласно изискванията на европейския регламент REACH. Компанията предрегистрира в срок всички произвеждани и внасяни от нея вещества, които са от значение за осъществяване на бъдещата й дейност.

 

Европейският регламент за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества и препарати (REACH), влезе в сила от 1 юни 2007 г. Той задължи всички производители и вносители на химични вещества в ЕС да извършат регистрация на всяко химично вещество, чието годишно количество е над един тон и не е предмет на друго законодателство.

 

 

Същинската регистрация на веществата ще става поетапно във времето. За да се възползува от преходните етапи всеки производител или вносител от ЕС трябваше в срок до 1 декември 2008 г. да извърши предварителна регистрация. Това обаче не важи за производителите и вносителите на лекарства и храни, тъй като същите, са регулирани с други европейски нормативни актове.Основните цели на регламента REACH са да осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда от употребата на химичните вещества и да гарантира свободното им движение на европейския пазар.