Заради повишения риск от пожари Регионалните дирекции по пожарна безопасност ще засилят контрола за спазване на изискванията. За тях са отговорни собствениците и ползвателите на земеделски земи и горски територии, както и лицата, които пребивават или извършват дейности в близост.

Бедствено положение: Евакуация и хиляди декари изгорели земеделски площи

”Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот.

Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка.

Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети”, поясни говорителят на полицията в Плевен Мариана Цветкова.

Към момента Плевен е една от областите в страната с повишена пожароопасност, сочи информацията на Националния институт по хидрология и метеорология (НИМХ). Най-сериозна е опасността за площите, които се намират в близост до съседната област Велико Търново, както и на отделни терени в близост до река Дунав, където е обявен оранжев код. С малки изключения на територията на цялата област кодът е жълт, тоест за потенциална опасност.

„Само от началото на месец юли 2020 са възникнали общо 184 пожара,  от които в сухи треви, нискостеблена растителност и отпадъци са 151. За сравнение през предходните години бройката на пожарите е била 64 за 2019 г., 20 за 2018 г. и 80 за 2017 г.

Напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.”, уточни Цветкова.

Специално за земеделските стопанства е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства както в площите с посеви, така и в непосредствена близост до тях. Забранено е и паленето на стърнища и растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях – например слогове, крайпътни ивици, слогове, поляни и други.

На стопаните се препоръчва да почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около открити складове със зърно, стопанските дворове и сеновали.

Изключително опасно е изхвърлянето на фасове в близост до земеделски и горски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа и да предизвикат пожар.