Задължителни лабораторни анализи на почвите, по-високи санкции и глоби, както и актуализиране на базата данни, така че връзката между отговорните институции да бъде по-гладка. Това са основните мерки, на които залага Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), за да се справи с редицата недостатъци в системата за биопроизводство, обхващащи периода от началото на 2015 г. до 30 юни 2017 г., които наскоро Сметната палата установи в свой одит.
 
 
Антон Величков, директор на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) коментира новите моменти пред Фермер.БГ.
 
 
Основната критика в одита на Сметната палата е, че системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите. Редица от фермерите пък смятат, че новата наредба крие подводни камъни.
 
„Наскоро имаше препоръки на Сметна палата, като цяло наредбата отразява една голяма част от тях. Тя е готвена доста преди да излязат резултатите и да бъде публикуван този одит. Тъй като констатира някои неща, които удрят върху имиджа на биологичната продукция, ние смятаме, че с текстовете, които сме разписали в наредбата, ще закрием препоръките на Сметната палата, ще закрием и препоръките на Комисията, която ги е отправила към страната, по отношение на биологичното производство, чрез въвеждане на едни по-строги правила, по-добро проследяване по цялата хранителна верига от полето до търговските вериги, в които се предлагат тези продукти. Наредбата в момента разписва неща и по-скоро Закона за общата организация, по който също се работи – едновременно с наредбата. С промените целим разписване на текстове, които да гарантират по-голямо спокойствие на потребителите“, обясни Величков.
 
Новите моменти
 
От МЗХГ са заложили нормативни промени, които ще доведат до по-строги санкции и по-високи изисквания към контролиращите лица. Готвят се и промени в Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, с които да се завишат изискванията към персонала на контролиращите и да се въведат по-големи санкции.
 
„Новите моменти са изискванията към контролиращите лица. Към тях до този момент законодателството е такова, че не са били достатъчни - това са констатации. Имало е, разбира се, изисквания към тях, но те не са били застъпени в достатъчна степен. Затова в новото законодателство контролиращите лица, които осъществяват на практика този контрол върху биопроизводството към тях има съвсем други изисквания, по отношение на капацитета, по отношение на образованието, на начина на извършване на контрола от самите тях“, разясни експертът.
 
По думите на Величков мерките, които се взимат от контролиращите лица и министерството дават резултати и допълни, че тази година за първи път има 96 отнети сертификати на биологични производители за открити нередности.
 
 
[news]
Заедно с това се предвижда още и въвеждане на задължителни проби на всички парцели след изтичане на преходния период и преди да им бъде издаден биосертификат. Допълнителният контрол обаче ще оскъпи значително крайния продукт.
 
Промените в наредбата предвиждат и глоби, ако съответните производители или вносители нарушават правилата за етикетите на биохраните или продуктите им съдържат неразрешени в биопроизводството вещества в търговската мрежа (2000 лв. глоба). А ако при проверка са открити вещества, които не са разрешени за биологично производство (4000 лв. глоба). За сертифициращия орган се предвижда глоба в двоен размер, когато е дал сертификат на хванат в нарушение участник на пазара.
 
Заложена е и актуализация на базата данни.
 
„Не е предвидена нова система, а по-скоро да бъде усъвършенствана – с нови процедури, с нови чек листи, които да гарантират по-висока ефективност на извършвания контрол“, коментира Величков. С нововъведенията фермерите ще носят отговорност за заявените от тях парцели и животни. Предвидено е всички данни, качени в електронния регистър от контролиращите лица, да могат да бъдат проверявани и потвърждавани от фермерите в срок от 5 работни дни. За целта те трябва да имат електронен подпис. 
 
Според една част от биопроизводителите, основен проблем е липсата на кадри, специализирани в сектора.
 
„Не бих казал, че няма достатъчно кадри. Вече има 17 контролиращи лица на територията на страната. Има и допълнително подадени заявления за получаване на разрешение от министъра да осъществяват тази дейност. На територията на страната, смятам, че има достатъчно на брой фирми, които да контролират биологичното производство. По отношение на държавата и компетентното звено -  да, когато се ходи на надзор, ние увеличихме броя на хората, които да го извършват. Включихме други второстепенни разпоредители – областните служби по земеделие са оправомощени също да извършват контрол върху контрола. Към настоящия момент има над 100 държавни служители, които могат да осъществяват надзор върху тези близо 20 фирми“, коментира Величков.
 
Общественото обсъждане на новата наредба приключи на 28 юли 2018 г., като в момента се обработват постъпилите предложения и бележки. В него най-активно се включи Сдружение на българските производители на биопродукти (СБПБ), като изпрати становище и препоръки, които да залегнат в документа.