През последните 50 години пада съдържанието на органично вещество в почвата. Учените са установили, че намалението е с 0,8 до 1% в абсолютни стойности. Това съобщи проф. Маргарита Нанкова, експерт по агротехника на полски култури и агрохимия в Добруджанския земеделски институт. Като учен тя е посветила дълги години на изследване на почвеното органично вещество. 

Учените говорят, ама кой ли им обръща внимание

„Изключително голямо внимание трябва да се обръща на факта как обработваме земята, как я торим, с какво я храним, какви продукти използваме. Това трябва да е основната ни грижа, за да може действително това, което посеем, да се отгледа в максимално най-добри условия“, подчерта проф. Нанкова. Ученият допълни, че сортът на дадена култура е част от агротехниката и при стресови ситуации ролята му нараства до 25-30%. „През останалото време при сравнително добри метеорологични условия на преден план излиза това какво правим – как обработваме, как торим, как се справяме с плевели и неприятели“, категорична е още дамата. Тя допълни, че човекът не може на създаде органиката, ако я унищожи. 

Добруджа се слави като житницата на България, в нея се срещат всички разновидности на чернозема. Този тип почви са най-плодородни, с мощен хумусен хоризонт.

„Над 81% от близо 3 млн.500 хил.дка от обработваемите площи в Добруджа се заемат от разновидностите на чернозема. Това е богатство, коет оизисква отоншение и грижа", допълни проф. Нанкова.

„Земеделските производители трябва да се замислят, да променят торовите норми, особено високите азотни норми от порядъка на 18 кг/дка активно вещество“, категорична е проф.Нанкова. Като учен тя ръководи проект за изследване на състоянието на почвата в цяла Добруджа. Опитите са извършени в 6 района на Североизтока по отношение концентрацията на хумус.

Резултатите са показателни: „Имаме намаляване на концентрацията и запаса от органично вещество. Едностранното азотно торене оказва влияние и до 4-тия метър на чернозема. Трябва с изключително внимание да се отнасяме към подобни агресивни норми на азот“, уточни още професорът. 

Изследванията по проекта засягат както конвенционалното, така и биологичното отглеждане на полски култури в Добруджа.