По-доброто образование и обучение на служителите в птицефермите ще спомогне за подобряване на цялостната биосигурност на сектора в Европа, съобщава ново проучване, публикувано в електронното издание PoultryWorld.
 
Изследването, базирано на системата за оценяване на нивото на биосигурност на 399 конвенционални ферми в 5 държави членки на ЕС, установи най-нисък резултат, е свързан с биосигурността на посетителите и персонала.
 
Документът "Оценка на биосигурността в европейското конвенционално производство " има за цел да определи количественото нивото на биосигурност на конвенционалните ферми за птици.
 
Точковата система се състои от две основни категории: външна биосигурност и вътрешна биосигурност. Биосигурността е количествено определена, чрез преобразуване на отговорите на 97 въпроса в резултат от нула до 100. Минималната оценка, нула, представлява пълната липса на мерки за биосигурност във фермата.
 
Вътрешната биосигурност е по-добра от външната, а участващите ферми за бройлери отбелязаха по-добра средна оценка 76.6, отколкото средната за външна биосигурност, средна 68.4. Има разлики между средните стойности за биосигурност за различните страни-членки, вариращи от 59,8 до 78 за външна биосигурност и от 63,0 до 85,6 за вътрешна биосигурност.
 
Изследователите са открили в използвания модел много вариации за външна и вътрешна биосигурност на участващите ферми, което показва, че са възможни подобрения.