Парламентът реши на първо четене да бъде закрита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и поемане на функциите и от министъра на икономиката и енергетиката. Това стана с приемане на промени в Закона за стоковите борси и тържищата. Проектът е внесен от Министерския съвет.

 

Дейностите, вменени от закона на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще бъдат прехвърлени на Министерството на икономиката и енергетиката, тъй като в обхвата на неговата функционална компетентност се включват издаване на лицензи, удостоверения за регистрация и разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на България, е посочено в мотивите на вносителите.

 

Предвидени са изменения на действащи разпоредби с цел засилване на контролните функции на организаторите на стокови тържища и на пазарите на производителите по отношение на качеството на продаваните храни, както и с цел осигуряване на възможност за проследяване във всеки един момент на реализацията на дадена стока - от момента на постъпването и на тържището или пазара до закупуването и от краен потребител.

 

Част от измененията са насочени към защита на потребителите по отношение на продажба на небезопасни за здравето им стоки чрез осигуряване на възможност преди и към момента на осъществяване на съответна сделка да им бъдат предоставени придружаващите стоката документи, както и изменения, целящи осигуряване на прозрачност по отношение на цените на хранителните стоки и защита на фискалния интерес на държавата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!