С решение на Областната епизоотична комисия в област Враца бяха засилиха превантивните мерки срещу инфлуенца А по птиците. Това се наложи след като бяха установени огнища в два обекта за отглеждане на пекински патици в град Славяново, което е в съседната област Плевен.

Ново огнище на птичи грип у нас

„Към този момент, на територията на област Враца няма регистрирани случаи на болестта“, заяви директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОДБХ) д-р Милчо Костурков.

Въпреки това заради очакваното влошаване на метеорологичните условия и по-активен прелет на диви птици, които са предпоставки за разпространение на болестта Областната епизоотична комисия реши да бъде повишено вниманието.

Въведени са забрани за отглеждането на домашни птици от всички видове на открито и отглеждане на домашни водоплаващи заедно с други домашни птици. Забранено е също провеждането на изложби и пазари за птици. При откриване на повишена смъртност при диви птици, членовете на ловните дружинки и служителите на регионални дирекции по горите следва да информират ОДБХ. При данни за повишена смъртност при домашни птици в личните стопанства, следва да се информират незабавно ветеринарните служби. Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“ засилва контрола на транспортните средства, превозващи птици, като служителите изискват ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване.

„Необходимо е кметовете на общини да насочат вниманието и да информират кметовете на всички населени места за спазването на мерките за биосигурност и повишена бдителност за клинични прояви на заболяването в животновъдните обекти за отглеждане на птици и от стопаните на домашни птици“, каза зам.- областният управител Мирослав Комитски.

Членовете на Областната епизоотична комисия са подробно запознати с условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните, съгласно обнародваната на 09.02.2021 г. Наредба 3. В нормативния акт ясно е записано, че терените за обезвреждане се определят от назначена със заповед на кмета постоянно действаща комисия на територията на всяка една община, в чийто състав влизат представители на общината, на ОДБХ, РЗИ, РИОСВ, „Басейнова дирекция“ и пожарната, както и представители на ВиК оператора и Областната дирекция „Земеделие“.

Заместник областният управител Мирослав Комитски изиска от всички кметове на общини, в срок до 09.05.2021 г., да предоставят в Областна администрация – Враца информация за съставената комисия и определените терени за обезвреждане, заедно с номер на поземления имот и координатите към него.