Заповеди за извършване на засилени проверки от инспекторите, от отделите "Здравеопазване на животните", "Контрол на храните" и "Граничен контрол", издават директори на областни дирекции на БАБХ във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) при диви свине в Литва. В много райони на страната се предприемат временни мерки за предпазване на страната от възникване на заболяването.

 

В Кюстендилско, например, официалните ветеринарни лекари ще проведат срещи с кметовете на населени места, за да разяснят мерките, които са задължителни за прилагане от страна на собствениците на животни за недопускане заразни болести по домашни и диви свине. Ще се проверява за свободнопасищно отглеждане на свине, което е забранено. Проверки ще се направят и на всички сметища, по отношение на тяхното ограждане и недопускане на достъпа на животни и хора.

 

При извършване на проверките по планов официален контрол в обектите за производство и търговия с храни и при извършване на проверки при граничните инспекционни пунктове, ще се проверява за наличие на суровини и храни (свинско месо, преработено месо, непретърпяло термична обработка, сурово-сушени месни продукти) с произход от регионите на огнищата на заболяването в Литва. Особено внимание ще се обърне на международните речни, морски и въздухоплавателни средства, като ще се следи за стриктното спазване на процедурата по обезвреждане на хранителните отпадъци от тях.

 

Официалните ветеринарни лекари, отговорни за здравеопазване на животните ще информират лицата, отглеждащи свине, включително и източнобалканска порода, за клиниката на заболяването, както и за спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!