Износът на българска селскостопанска продукция е в подем, а в аграрния сектор се наблюдава силна експортна ориентация, показват нови данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Българските фермери са произвели храни и живи животни за външните пазари на стойност 4,338 млрд. лева през първите девет месеца на тази година или с 8,6% повече, отколкото за същия период на миналата година, когато продукцията за износ е била за 3,995 млрд. лв. Така тази стокова група заема почти 11% от общия износ на страната, който се оценява на 40,664 млрд. лв. за деветмесечието на 2018 г.
 
Вносът на селскостопанска продукция в същото време намалява на годишна база с 1,1% от 3,399 млрд. лв. на 3,361 млрд. лв. В резултат положителният търговски баланс в тази стокова група рязко нараства от 595 млн. лв. на 977 млн. лв.
 
Основните купувачи на български храни и живи животни са страните-членки на ЕС. Износът за тях се повишава на годишна база с 20% - от 2,877 млрд. лв. на 3,457 млрд. лв. Вносът на европейски селскостопански стоки спада леко от 2,781 млрд. лв. на 2,760 млрд. лв. 
 
 
Значителен ръст на износа е отчетен и в друга стокова група, свързана с аграрния сектор. В категорията „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ експортът през деветмесечието се увеличава с 16,5% до 150 млн. лв.
 
Хранителните и селскостопанските продукти са сред най-експортно ориентираните български производства наред с частите и компоненти за автомобилната индустрия, нефтени масла, рафинираната и нерафинирана мед. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на икономиката Александър Манолев по време на церемонията за връчване на наградите „Експортьор на годината“.
 
 
Той подчерта, че през тази година страната ни изнася средно на месец стоки за 2,2 млрд. евро. В Топ 10 на нашите пазари има само една държава, която е извън ЕС – съседна Турция. 
 
„Това е още един индикатор, че нашата продукция е на световно ниво, след като се изнася и търгува на най-конкретния общ пазар – този на Европейския съюз“, каза Александър Манолев.
 
Интересна е и тенденцията Китай все по-бързо да се доближава до Топ 10 на експортните дестинации за българския бизнес. Това показва, че българските компании са предприемчиви и следват световните тенденции. Те са способни да преодолеят огромните разстояния и да предложат конкурентен продукт, дори в Далечния Изток.