Хиляди фермери получават тези дни електронни съобщения и обаждания от регионалните офиси на Националната агенция за приходите (НАП) заради недекларирани доходи от субсидии през 2016 и 2017 г., и неплатени данъци върху тях.
 
 
Кампанията на данъчните власти предизвика много въпроси. Един от тях е защо изобщо земеделските субсидии се облагат с подоходен данък. Известно е, че за редица помощи, социални плащания и обезщетения на физическите лица у нас не се дължат данъци.
 
Основание за облагането на субсидиите в селското стопанство е принципът, приет в Европейския съюз, че тези плащания представляват допълващ доход за фермерите, необходим като компенсация за поначало по-ниската производителност на труда в аграрния сектор.
 
Данъчното облагане на земеделските субсидии у нас зависи от това дали те са платени на ферми юридически лица, или на регистрирани земеделски производители физически лица. Ако помощта е преведена на юридическо лице, тя се отчита като приход. Данък ще бъде начислен единствено в случай, че дружеството отчете печалба.
 
За разлика от фирмите, физическите лица не водят счетоводство за своите приходи и разходи, те не формират печалба и по закон се облагат доходите им, а не печалбата им. 
 
Преди да се начислят 10% плосък данък върху доходите на фермерите, те имат право да си приспадат нормативно-признати разходи. Земеделските стопани - физически лица и ЕТ, които произвеждат непреработена продукция, приспадат 60% от общия си доход, като нормативно-признати разходи. Стопаните, които произвеждат преработена продукция, приспадат 40% от общия си доход, като необходими разходи.
 
Снимка: pixabay
 
Засега няма данни каква част от сумата на земеделските субсидии постъпва във ферми юридически лица и каква част – при физически лица и еднолични търговци, които се облагат по Закона за данъците на физическите лица. 
 
Европейските субсидии за земеделието са една от големите ползи за България от членството в ЕС. Вноската на страната в общия бюджет на ЕС през тази година е в размер на 1,13 млрд. лв. В същото време по различни у нас тази година ще постъпят 4,24 млрд. лв.
 
Земеделските субсидии, които ще бъдат изплатени на българските фермери през 2018 г., са на обща стойност 2,91 млрд. лв. Огромната част от тях са европейски средства – 2,64 млрд. лв. Хипотетично, ако пълната стойност на тази помощ от ЕС бъде обложена по Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), хазната ще получи около 106 млн. лв. – сума, която ще покрие близо една десета от националната вноска на България в бюджета на ЕС.
 
На фона на сегашната кампания сред фермерите възникна и въпрос към законодателят не е ли редно и държавните субсидии за политическите партии в България също да се облагат с данък.
 
За коментар по темата Фермер.БГ потърси и председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов.
 
„Ние информираме нашите членове за всяка предстояща кампания – за данъци, за акцизи, за всичко. На кого са правени проверки и кой не си е декларирал доходите, това е негов проблем. В момента кампанията, която е на Министерство на финансите и на НАП, е една информационна кампания. Те подканват тези, които не са си декларирали доходите, да го направят или да си коригират декларациите“, обясни председателят на Костадинов.