Насърчаването на предприемачеството е първата стъпка към създаване на по-добри възможности и условия за живот в тютюнопроизводителните региони.
 
Стартира събирането на заявки за  участие в „Академия за местни предприемачи“. Програмата е специално създадена за хора с идеи за стартиране на бизнес от тютюнопроизводителните региони в страната – областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра. 24 хиляди лева награден фонд и възможност за участие в практически обучения. Една голяма награда от 15 000 лева и две поощрителни от по 5 000 и 4 000 лева са предвидени за победителите в Академията. Срокът за подаване на заявки е до 26-ти октомври, 2018 г. Разговаряме с Цветан Филев, председател на НАТ-2010, президент на УНИТАБ - Европа и вицепрезидент на ЕЛТИ, за да разберем, как насърчаването на предприемачеството в тютюнопроизводителните региони дава възможности за растеж и подобрява условията за живот в регионите.
 
- Г-н Филев, защо насърчаването на предприемачеството в тютюнопроизводителните региони е толкова важно?
- Академията за местни предприемачи се реализира за втора поредна година, като част от програмата за развитие на местните тютюнопроизводителни общности „Забавно лято, грижовна есен”, която  обхваща четири български региона, 14 общини, 23 градове и села ще се проведе поредното издание на програмата. Това е инициатива за подпомагане на местни общности  в тютюнопроизводителните региони.
 
За поредна година в България през 2018 г. са обхванати областите Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково. Добрата среда за малкия бизнес е първо условие за това, младите хора да останат в своя град, да се чувстват сигурни и спокойно да отглеждат децата си. Стартиращите предприемачи срещат огромни трудности, както с оформянето на жизнеспособна бизнес идея, така и с намирането на стартово финансиране. Програмата ще предложи подкрепа и за двете.
 
- Какви са планираните дейности?
- Тази година са планирани директни срещи и чрез подкрепата на местните администрации, бизнес центрове и други партньори се разпространява информация за програмата и ползите, които тя предлага за стартиращите предприемачи. В кратки обучения основателите на програмата ще покажат какви качества на бизнес идеята се търсят. Информационната кампания продължава до края на октомври, когато ще приключи събирането на кандидатури от желаещите предприемачи. Поканени са предприемачи, производители, земеделци, търговци - без ограничение в икономическия сектор, а също читалища, нестопански организации, училищни настоятелства с идея за стопанска дейност в полза на идеалните си цели. Всички кандидатури ще бъдат прегледани, а след това ще бъде върната обратна връзка.
 
20 от екипите с най-конкретни идеи ще продължат обучението си в акселераторската програма, като всички разходи за участието им ще бъдат покрити. През януари, завършилите програмата ще се явят с разработени бизнес планове и детайлни  презентации пред жури, което ще разпредели награден фонд от 24 000 лева.
 
- Какво би мотивирало младите предприемачи да се включат в програмите?
- Програмата е предназначена не само за млади предприемачи. Тя отговаря на нуждата от бизнес обучение, консултиране и стартово финансиране на малкия бизнес. В програмата участниците ще получат много практически ориентирани знания, като работят директно върху развитието на своите идеи. Дори да не успеят да убедят журито сега, в ръцете им ще остане разработен бизнес план и умения, с които да развият още по-добре идеите си. Подкрепата е насочена и към хора, завръщащи се от работа в чужбина, които искат да получат съвет за бизнес проектите, които планират. Консултациите са  безплатни.
 
- Какви са предизвикателствата, пред които се изправят треньорите и обучителите в програмата за предприемачи?
- Трябва да призная, че в тютюнопроизводителните региони има наистина мотивирани предприемачи. Сега, повече от всякога, има множество възможности за развитие на устойчив бизнес, но предприемачите от тези региони, вероятно, срещат много трудности. Богатият опит, който бизнесът има в насърчаването на предприемачеството, ще благоприятства срещите с истински мотивираните хора, без ограничение сферата на дейност. Ценните съвети по бизнес планиране, маркетинг, социално планиране и комуникации ще вдъхновят и насърчат младите  хора.
 
Глобалната тенденция за развитие на малък и среден бизнес, локализиран извън урбанизираните центрове показва много добри резултати при работа с ментори и обучители. Предизвикателствата са свързани с мотивацията на екипите и устойчивото развитие на бизнес идеите. За щастие, подбраните специалисти участват на всеки етап от развитието на бизнеса и имат готовност да консултират предприемачите на всяка стъпка от разгръщането на техните идеи, бизнес и развитие.