Защитаваната от градушки територия на страната ще се увеличи през тази година с близо една пета или с 3.350 млн. декара до 20.630 млн. декара.
 
 
Това стана ясно от отговора на земеделския министър Румен Порожанов на въпрос от депутата Светла Бъчварова за финансовото осигуряване на дейността на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“.
 
В началото на тази година Агенцията е разполагала с 3 608 противоградни ракети. Това количество е преценено като недостатъчно за 2018 г. и „през февруари са предприети действия за допълнителна доставка на още 5 000 ракети на обща стойност 3.6 млн. лв.“, посочва министърът.
 
Той уточнява, че защитаваната от градушки територия е 17.280 млн. декара в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен. От тях 10.5 млн. декара са обработваеми площи, трайни насаждения и площи със смесено земеползане.
 
„През 2018 г. се предвижда въвеждане в експлоатация на 62 нови ракетни площадки на територията на област Хасково и Подбалканските полета, с което защитаваната площ ще се увеличи с около 3.350 млн. декара“, отбелязва министър Порожанов.
Източник: МЗХГ
 
Бюджетът за дейността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2018 г. е 10.976 млн. лв., като в него са включени капиталови разходи - разходи по изграждане на нови полигони и за изграждане на система за работа със самолетен способ.
 
Около половината от предвидените през тази година средства са предназначени за персонала – 5.512 млн. лв. В момента средната работна заплата на служителите в Агенцията е 545 лв. месечно, става ясно от отговора на министъра. Предстои промяна в Устройствения правилник на ИА „Борба с градушките“, която ще позволи увеличаване на персонала.
 
Министърът допълва, че са предприети действия за отпускане на допълнителни средства за увеличение на работните заплати на служителите в агенцията в съответствие с подписаното споразумение между синдикатите, ИА "Борба с градушките" и Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
„Икономическият ефект от дейността на градозащитата през 2017 г. е 63 610 740 лв. Той се определя, като се вземат предвид множество фактори, включително данни за поразени от градушка площи, за силата, интензивността и честотата на градовите процеси през активния сезон и извършените разходи за провеждане на противоградните въздействия“, обяснява Румен Порожанов.
 
Източник: МЗХГ
 
Той уточнява, че концепцията за развитие на противоградовата защита предвижда разширяване на обхвата й на територията на цялата страна чрез изграждане на нови и уплътняване на съществуващите ракетни площадки и въвеждане на самолетния способ на на защита върху останалата част от страната, в това число и върху урбанизирани територии.
 
За целта е осигурено финансиране за закупуване на нови метеорологични радари, на пускови установки за изстрелване на противоградови ракети от нов веерен тип, на нови фургони за ракетните площадки за подобряване на работните и битовите условия на служителите, както и на други техники и оборудване.