Последните новини за новостите в Европа по отношение на изискванията за благосъстоянието на животните обобщават от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Индустриалните свинекомплекси вече могат да изнасят за ЕС

Нормативни решения и политики по отношение на селскостопанските животни в различните държави на Стария континент са в посока на по-хуманно отношение и строги изисквания за клане. Вижте ги.

Зашеметяването преди клане на животните при религиозни ритуали може да бъде задължително

От ЦОРХВ припомнят, че през декември 2020 г. Съдът на Европейския съюз (CJEU, СЕС) излезе с решение, че държавите членки на Европейския съюз (ЕС) имат право да въведат законодателно изискване за задължително зашеметяване преди клането на животни при религиозни ритуали. Причина за повдигане на делото беше забраната, приета от фламандското правителство през юли 2019 г., която направи зашеметяването задължително и за производството на месо чрез традиционни еврейски и мюсюлмански обреди. 

Решението разглежда най-новото развитие на обратимото зашеметяване като метод, който успешно балансира очевидно конкуриращите се ценности на религиозната свобода и хуманното отношение към животните и заключава, че „мерките, съдържащи се във фламандския указ, позволяват да се постигне справедлив баланс между присъщата значимост на благосъстоянието на животните и хуманното отношение към тях, от една страна, и свободата на вярващите евреи и мюсюлмани да прилагат своите религиозни обреди”. Сега делото се връща на Белгийския конституционен съд, който ще трябва да потвърди и изпълни решението на СЕС. 

Клането на еднокопитни е забранено със закон в Гърция

От 29 юли 2020 г. в Гърция е забранено клането на еднокопитни животни и следователно и използването им в производството на месо, кожа, лекарства и различни други консумативи. Това е постигнато чрез просто добавяне на „еднокопитни животни” към съществуващ закон за селските райони, забраняващ консумацията (и убиването) на кучета и котки и е плод на съвместната кампания на природозащитни организации Ippothesis и Hellenic Animal Welfare Federation и гръцките власти.

В Гърция няма разрешени кланици за клане на коне. Въпреки това поради увеличеното използване на конете за конни надбягвания и конни спортове през последните години се наблюдава тревожно нарастване на незаконното клане. Следваща стъпка за по-нататъшно подобряване на защитата на еднокопитните ще бъде Гърция да разработи национален регистър на конете, тъй като в момента няма национална база данни, нито задължение за идентификация. 

Въпреки че има много страни в Европа, където конското месо не се консумира по културни причини, повечето от тези страни изнасят коне за клане. В момента Гърция е единствената държава в Европа, която има такава забрана. 

И Чехия забрани клетките за отглеждане на кокошки носачки

Още една държава от ЕС се присъединява към редиците на онези, които смятат, че правилната политика в управлението на сектора за производството на яйца трябва да върви към премахване на клетките. С тази нова забрана за отглеждането на кокошки в клетки Чехия ще гарантира, че 4,5 милиона кокошки, отглеждани в клетки всяка година, ще получат по-добър живот от 2027 г. нататък. Новата забрана, която все още се нуждае от официално одобрение от горната камара на чешкия парламент и президента, ще обхваща клетки както за кокошки носачки, така и за развъдни стада. 

Френският министър забрани отглеждането на норки във ферми за кожи

След дълъг период на консултации, френското правителство през есента на 2020 г. обяви поредица от нови мерки за подобряване на благосъстоянието на дивите животни във Франция. Освен постепенна забрана за използването на диви животни в пътуващи циркове и за отглеждане на норки във ферми за кожи, делфините и косатките вече няма да бъдат държани в плен в неадекватни делфинариуми, а условията на дивите животни в зоологическите градини се очаква да бъдат подобрени.