За мен намалението не е притеснително, а по-скоро е притеснителен начинът и за какво точно ще бъдат давани тези пари. Така председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова коментира намалението на бюджета за дигитално земеделие в Плана за възстановяване на Европа. 
От обявените първоначално 102 млн. лв. с редукцията остават 23,8 млн. лв. 

Орязаха парите за умни ушни марки

"За една част от орязването донякъде има обосновка, дадена в последния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост, но за друга все още такава отсъства. В обосновката виждаме, че там, където беше заложена възможност за инвестиции в земеделие, в стопанства, те са орязани, а при тях се предвижда проектиране“, отбеляза Боянова, пред БНР. 

Тя припомни, че участва в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за финансиране по Програмата за развитие на селски райони и директни плащания.

„В момента обсъждаме интервенцията „Инвестиции в дигитализация в земеделските стопанства“ и се предполага, че стопанствата ще бъдат цифровизирани с пари по новия програмен период от ЕС. Само че ние в тази работна група, проектирайки тази мярка, не сме обсъждали бюджети. Не сме обсъждали бюджети по нито една интервенция. Така че за мен не става ясно дали се предвижда и колко се предвижда по тази интервенция „Инвестиции в дигитализация в земеделските стопанства“, посочи агроекспертът. 

От друга страна, това, което остава - единната електронна система и модулите, които ще бъдат в нея - за тях се казва, че ще се казва, че ще се изграждат с тези 23 млн., обобщи Боянова, но обърна внимание върху нещо важно, че има допълнително указание, според което, ако досега има сходни проекти, това няма да се изпълни.

„Всъщност това за мен не е така “, коментира Боянова. Тя обясни, че в момента в земеделското министерство има две системи, които се изработват, по договори от 2018 г. с две фирми.
Едната е изработване на интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни, за изпълнение функциите на Министерство на земеделието, храните и горите, а другата е изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на министерствата.

„Вижда се, че има нещо изработено към момента. За мен остава въпросът дали съществуващите системи ще бъдат надградени и свързани“, каза Светлана Боянова. Тя е убедена, че на ниво стопанство, както и на ниво инвестиции в него, има много възможности.

Председателят на Института за агростратегии и иновации потвърди, че земеделското министерство ще контролира средствата по механизма за обмен на данни.
“Това, което ме притеснява е дали не се прави нещо вече правено и няма достатъчно яснота как точно земеделските стопани ще се възползват от тези системи”, посочи Боянова, защото смисълът на този План е именно да се помогне на земеделските стопани. 

“За мен фокусът трябва да е земеделският стопанин и според мен тук трябваше по-скоро комуникацията към него да е по-ясна какво да очакват те от тези електронни системи. Естествено, че ще се облекчи може би административно начинът им на живот, обаче не става ясно дали така ще се случи. Сега всичко звучи много хубаво, но много общо. А един земеделец трябва да е запознат в детайли с всяка една стъпка от неговия производствен процес”, обясни агроекспертът.