За разлика от мярката за инвестиции в земеделски стопанства, приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ сякаш никога не е бил чак толкова актуален и чакан за фермерите в страната.

Изкупни цени на млякото

Защо се получава така, след като редица стопанства в страната все още трябва да подобрят качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, а защо не дори и да внедрят цифрово управление на процесите в производството си - все възможности, които мярката дава на фермерите.

По темата Агри.БГ разговаря с Петър Петров - председателят на Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ).

“Както всички други видове земеделска техника, така и техниката за преработка е със завишени цени именно заради европейските програми. Това до голяма степен отказва фермерите да кандидатстват по мярката”, смята Петров.

Въпреки това стартирането на подмярка 4.2 предстои. След паузата на приема, земеделското министерство пусна насоките за обществено обсъждане. Очаква се приемът да бъде отворен до 15 октомври 2021 г., като общия бюджет по процедурата е в размер на над 387 млн. лева.

Според младия фермер пазарът също е другото водещо нещо, което отказва производителите да кандидатстват по подмярката.

"Пазарът е доста наситен както от външни, така и от вътрешни производители. Освен това голяма част от магазините нямат желание да работят с малки производители заради трудностите с доставка и проследяемост на продукцията като цяло”, обясни той.

По думите му най-големият проблем както за него, така и за негови колеги, започнали преработката на своя продукт, е поддържането на консистентно качество на продукцията.

“Не казвам, че един кашкавал в различните си партиди няма да бъде качествен, но няма да бъде един и същ. А за клиента е много важно като си купи една бучка сирене след 3 месеца, тя да бъде със същите качества на вкус и на вид.

За един малък производител това е много трудно. Повечето от манипулациите са ръчни, не са роботизирани. Това за момента не се оценява, смята се за минус. Докато ние, земеделците, смятаме, че това е част от красотата на фермерските продукти”, заключи Петър Петров.