Включването на декоративните растения в обхвата на кризисната подмярка COVID-1 породи недоволство сред останалите подпомогнати сектори. Под публикации на Агри.БГ фермери коментират, че те „нямат общо имат със селското стопанство“ и че „това не е храна – за COVID-19 трябва да се коментира въпросът за продоволственото осигуряване на населението”.

Подмярка Covid-1: Готови са новите прогнозни ставки

За да няма противопоставяне на сектори и за да бъдат чути всички гледни точки, Агри.БГ потърси мнението на Татяна Бояджиева, председател на Асоциация на производителите на декоративни растения в България, в която членуват 25 разсадника от цялата страна.

„Ние сме земеделски производители и сме един от най-потърпевшите сектори от кризата. Само преките загубите на членовете на нашата асоциация от прекратени договори и изхвърлена продукция са за над 2 млн. лв. Пропуснатите ползи са 10 пъти повече заради постоянни разходи за труд, земя и производство. Освен това в сектора са ангажирани почти 10 хиляди хора, които губят хляба си“, обяснява Бояджиева. 

По думите й това е скъпо производство, което изисква големи инвестиции на декар – над 50 хил. лв. 

„Когато сме обвързани и с кредити, сме в патова ситуация. Няма мярка, по която да можем да бъдем компенсирани или подпомогнати. Като земеделски производители дори не можем да попаднем в мярка 60/40“, коментира председателят на Асоциацията на декоративните растения.

Според Татяна Бояджиева секторът е важен за икономиката не само като плащане на данъци, производство и капитали на много хора, но и защото растенията са важни за борба с климатичните промени.

„По повод на всички жалби и молби от наша страна дойде и реакцията от Министерството на земеделието да бъдем включени в компенсационната подмярка COVID-1 за подпомагане до 200 лв./дка и таван от 14000 лв. на разсадник. Тъй като повечето разсадници стопанисват земя и оранжерии между 50 и 140 дка, дори тези средства са крайно недостатъчни“, изчислява Бояджиева. 

А самите ставки за декоративните растения по категории стопанства са следните: до 1 ха – 2 000 лв.; над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.; над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.; и над 10 ха – 13 500 лв.

„Но това спрямо щетите, които търпим, е капка в морето. Затова настояваме да се отвори de minimis, за да можем като земеделски производители да се възползваме от нея. Както това се случи вече в Холандия, Белгия, Франция, Германия. Дори в Гърция фермерите бяха подпомогнати пряко“, коментира председателят на Асоциацията.

А относно опитите за противопоставяне по сектори, Татяна Бояджиева коментира следното.

„Ние трябва да сме заедно, за да може да извоюваме добри условия за нашата продукция в България. Защото дотирани производства отвън идват тук на по-ниска цена именно защото са подпомогнати. Другото, от което страдаме всички, е високото ДДС в сектор „Растениевъдство“. В Германия, Франция, Холандия, дори Гърция и Румъния работят с по-малко ДДС“, припомня Бояджиева.