По информация на Министерството на земеделието, храните и горите засетите площи с ръж, тритикале и пшеница нарастват в рамките на 0,2% - 8,2%, сравнявайки със същия период на 2016 г.

Производител: И със и без субсидии сме се справяли

Намаление на годишна база се наблюдава при площите с маслодайна рапица и ечемик, съответно с 0,5% и 12,9%.

По оперативни данни, към 16.11.2017 г. е извършена предсеитбена подготовка на 13 918 762 дка, а дълбока оран – на 7 618 753 дка, при съответно 13 542 364 дка и 6 954 788 дка година по-рано.