Последните прогнози на Световния съвет по зърното сочат, че за първи път от години потреблението на зърно в глобален мащаб ще надвиши производството през реколтната 2018-2019 година (2018-2019 г. 
 
 
Това естествено доведе до увеличение в цените на почти всички основни зърнени контракти по световните борсови пазари, отбелязва седмичният анализ на Софийската стокова борса (ССБ).
 
На годишна база поскъпването при пшеницата е между 8 и 12%, като 8-9% се отнасят за Русия и Украйна, а в САЩ и ЕС то е от порядъка на 12-13%. В Чикаго за последната седмица пшеницата се повиши с 18.00 долара до 219.00 долара/тон, във Франция промяната е с 1.00 евро до 170.00 евро/тон.
 
Украйна и Русия не направиха изключение с повишение от 3.00 и 6.00 долара и цените им бяха съответно 211.00 долара/тон за Украйна и 217.00 долара/тон за Русия. В тези две държави прогнозите са за продължаващ рекорден износ. Те са предпочитани при големите търгове в Северна Африка и не се очаква промяна в експортния потенциал.
 
 
Тенденцията на цените при царевицата също е към повишение. Ръстът на годишна база е от 10 до 19% , но прогнозите за САЩ са за стагнация в износа заради отношенията с Китай. През миналата седмица цените за Чикаго се повишиха с 5.00 долара до 193.00 долара/тон. Отчетено е увеличение в Украйна с 4.00 долара до 207.00 долара/тон, а във Франция – с 2 евро до 169.00 евро/тон.
 
Рапицата в Евпорейския съюз (Еuronext) поскъпна с 1.50 евро до цена от 352.00 евро/тон. Ечемикът в Русия и Украйна е единственото изключение в този списък. Неговата цена спадна с по 3.00 долара и в двете страни до съответно 170.00 и 207.00 долара/тон.
 
В кръг "Зърно" на „Софийска стокова борса“ АД цените на контрактите не отбелязват особени промени, но през тази седмица вече се появи и търсене на пшеница, освен предлагането. 
 
За хлебната пшеница продавачите искаха 283.00 лв./тон, но купувачите бяха готови да платят 263 лв./тон. Фуражната пшеница се предлагаше по 271.00 лв./тон, а се търсеше на ниво 251 лв./тон.
 
Котировките „предлага“ за фуражния ечемик бяха на 252.00 лв./тон, като при него насрещните анонси достигнаха едва 232 лв./тон. 
Царевицата се оферира на 285.00-290.00 лв./тон, а се търси на 270.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.