Земеделски стопани от цялата страна се заканват да съдят фонд "Земеделие" за неизплатени средства по програма САПАРД. "Упреците са основно срещу зам. изпълнителния директор на фонда Константин Паликарски, който от назначаването му през лятото на 2008 г. е създал хиляди пречки да се отхвърлят дори коректни проекти от програмата, съобщи за "Дневник" председателят на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) Ивайло Тодоров.

Според Ивайло Тодоров Паликарски правел одити и наемал външни консултантски фирми, които редуцирали плащания без необходимите аргументи. Примерно одобрен проект за покупка на комбайн се изплащал с 20 на сто по-малко, въпреки, че цената вече е одобрена от фонд "Земеделие", каза Тодоров.

В края на миналата година Европейската комисия разреши одобрените проекти по спрените мерки от програмата да бъдат изплащани от националния бюджет. Браншовиците обаче твърдят, че се обработват минимална част от одобрените проекти, като някои стопани имат просрочени плащания още преди август 2008 г. Данните на фонда сочат, че по спряната мярка за инвестиции в преработвателни предприятия остава да се изплатят над сто проекта за близо 60 млн. лв. Според Тодоров обаче има голяма опасност Еврокомисията да откаже плащанията по тази мярка, което означава, че бюджетът ще трябва да покрие сумите по изрядно сключените договори.

Константин Паликарски обяви пред "Дневник", че основната причина в забавянето е ограниченият капацитет на проверяващите и огромният брой проекти, натрупани в края на 2007 г.  Докато в първите години от програмата годишно са се одобрявали по 200 проекта, в края на 2007 г. са били разписани 1000 договори, в резултат на което контролните звена са били претоварени. Според него сега месечно се проверяват по 30-40 проекта, но той е предложил вариант за ускоряване на процедурите.

Общо остава да се изплатят 591 проекта по САПАРД, за които Европейската комисия удължи срока до края на 2009 г.