Фермери от община Болярово, Ямболска област ще се срещнат днес на обед с министъра на земеделието и храните Валери Цветанов пред централния вход на Министерство на земеделието и храните.
Причина за организираната среща е, че в Асоциацията на земеделските производители в България са постъпили сигнали от нейни членове за злоупотреби със заявяване на площи за подпомагане със субсидии по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) на Европейския съюз.
 
Стопаните обвиняват за ситуацията конкретно лице, което е прибрало сусидиите им от евросъюза за миналата година. Според тях неговите злоупотреби се изразяват, на първо място - в очертаване на собствени имоти като площи с угар, които всъщност се обработват комасирано от добросъвестни земеделски стопани; на второ място - заявява чрез подставени лица площи, които са пасища и реално не се използват от собствениците им за паша на животни, защото всъщност те не отглеждат такива.

Жалби са изпратени до министъра на земеделието и храните Валери Цветанов, вицепремиера Меглена Плугчиева, председателя на комисията по земеделие и гори в парламента Васил Калинов, но до момента няма взето отношение от нито един от тях. В жалбите си земеделците изразяват тревогата си за начинът, по който се заявяват съответните площи с угар.
 
Според описаните случаи, собствениците на земята не желаят да сключват договори за аренда, но ежегодно получават рента. Те продават земята си на големи фирми и фондове без да уведомяват хората, които реално обработват площите или се използват заплахи чрез подставени лица. Такива собственици миналата година също са получили субсидии и то неправомерно, защото не са обработвали земите си и дори не знаят къде се намират.

"Тази година такива непочтени хора продължават да нарушават всякакви правила, тъй като отново заявяват площи, без да имат намерение да ги обработват, а само да вземат субсидиите. За съжаление, беззаконията на такива хора продължават и до момента и е крайно време те да бъдат спрени", пише в жалбата на агропроизводителите от община Болярово.

В жалбата си фермерите изразяват надежда за навремении и адекватни мерки от страна на вицепремиера Меглена Плугчиева и министъра на земеделието и храните Валери Цветанов. Остава обаче да си зададем въпроса могат ли тези мерки да са навременни при положение, че всичко в администрацията на агросектора е толкова бавно и тромаво...