Преди дни гръмко стартира кампания на Министерството на земеделието и храните под мотото "От врата на врата", която си поставя за цел да запознае бенефициентите в селата с регламентите и възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони - ПРСР 2007-2013.

Както повечето "инициативи" на аграрното ни ведомство обаче, не е чудно че и тази се оказва поредният балон, за който ще бъдат похарчени солидни суми.

С повече от 16 месечно закъснение "експертите" на аграрното министерство посетиха няколко общински центрове, където препрочетоха наредбите от ПРСР 2007-2013. Присъстващи на срещите почти нямаше, тъй като всеки интересуващ се сериозен бенефициент по ПРСР вече е запознат с всички регламенти, защото още от началото на 2007 г. редица консултантски фирми и НПО организираха многобройни срещи със селските стопани и заетите в селата за разясняване на възможностите.

По време на проведената днес с представители на МЗХ среща в Гоце Делчев, член на АБС е станал свидетел как служителите на МЗХ не познават наредбите по ПРСР и обяснявали как  мярка 313 била за създаване и развитие на микропредприятия / * вместо 312/. Освен това на зададените по-долу въпроси, отговорът бил само един : "Не знаем, трябва да питаме колегите в София".

Ето и въпросите:

1. Има ли значение името на проекта? / пр.: хотел за селски туризъм или къща за селски туризъм.../
2. Как се тълкува оборудване за обект за селски туризъм, и оборудването може ли да бъде обзавеждането?
3. Може ли за изпълнението на задачи по проекта да се назначат лица на трудов или граждански договор, при положение че в региона за изпълнението му няма фирми, които могат да ги извършат?
4. След колко време може повторно да се подаде проект, ако е напълно върнат, а не само със забележка?
5. По отношение на свързани лица - лице е бенефициент като собственик на фирма, която кандидатства. Може ли оферта на фирма на негов сродственик да бъде одобрена за изпълнение на част от проекта?