"Предстои в българското земеделие да влязат допълнително капитали от европейски фирми", прогнозира Кирил Жендов, член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и председател на Добруджанския земеделски съюз.
 
Той уточни, че решението за инвестиции у нас е поради все още ниската цена на земеделската земя, както и заради нуждата в условия на Световна финансова криза да се инвестира в дългосрочно доходни активи.  "Производството на биодизел и биоетанол напоследък също привлича чуждестранни инвеститори", отбеляза Жендов.
 

По негови думи се очаква голяма инвазия и конкуренция и ако българският земеделец не е подготвен, ще отпадне от пазара. "В крайна сметка ще се получи така, че по-голяма част от зърнопроизводителите у нас няма да са български", изтъкна опасенията си браншовикът.

Кирил Жендов е един от големите зърнопроизводители в България. Семейната фирма "Ренесанс КПДТ - Кирил Жендов" е създадена през 1992 г. за обработка на земеделска земя. Започва с обработката на 430 ха земеделска земя. През 2005 г. обработва вече 2600 ха собствена, наета и арендована земеделска земя в община Крушари, област Добрич и по-конкретно в землищата на селата Лозенец, Загорци, Земенци, Крушари, Северци, Полк.Дяково, Добрин, както и в община Добричка - Божурово, Свобода, Овчарово, Росеново. Фирмата е специализирана в отглеждането на пшеница, рапица, царевица, слънчоглед и други земеделски култури. Разполага със собствена складова база в с.Лозенец, община Крушари и модерни нови и многофункционални селскостопански машини, като част от тях са закупени по програми на Държавен фонд ”Земеделие “ и програма САПАРД. ЕТ”Ренесанс - КПДТ - Кирил Жендов” има реализирани два проекта по програма „САПАРД”, като инвестиционните разходи са в размер на 1 000 000 евро.Използва качествени семена при сеитбата на пшеница - собствено производство.
Кирил Петров Жендов е 48-годишен. Завършва висше инженерно образование със специалност “Селскостопанска техника” при ВТУ”Ангел Кънчев” в гр. Русе през 1986 г. Има богат професионален опит в цялостното управление на земеделската дейност.
Съпругата му Татяна Жендова също е завършила висше инженерно образование във ВТУ”Ангел Кънчев” гр. Русе през 1986 г. Завършва и специалност “Право” в Русенския университет ”Ангел Кънчев” през 1997 г. Във фирмата се занимава изцяло с правните и финансови въпроси.
Дъщерята Десислава Жендова е студентка по право и в семейната фирма отговаря за контрола по качеството, PR и контактите с чужбина.
Синът Петър Жендов е студент по право, завършил е задочно "Аграрна икономика" и в момента продължава по специалността "Фермерство" в Земеделския колеж в Пловдив.

За изминалите 16 години "Ренесанс - КПДТ" е спечелила уважението и доверието на собствениците на земеделска земя и на финансовите институции. Плод на цялостната й дейност са добрите производствени и финансови резултати, за които г-н Кирил Жендов получава наградата “Агробизнесмен на Добруджа” за 2001 и 2003 г. на най-голямото изложение за селскостопанска техника в България, което се провежда всяка година в град Добрич.

 

вижте още:
Полева презентация на нова техника John Deere, собственост на западни зърнопроизводители, работещи в землището на село Кривня, община Провадия