Практиките за прецизно земеделие са интересна тема, която има огромно бъдеще. Дигитализираните етикети на препаратите за растителна защита (ПРЗ) биха улеснили спазването на регулаторните изисквания и най-добрите практики, а ограничението за въздушното пръскане, трябва да бъде преразгледано, за да се позволи прилагането с дронове. Това каза Нели Йорданова, директор на Асоциация Растителнозащитна индустрия България (АРИБ) по време на конференция за здравето на растенията. 

Има ли как да се опазят пчелите? Пръскачка vs. Самолет

Тези практики предстои да бъдат обсъдени и подкрепени със съответните мерки, според нея, а също така новата норма, която трябва да се зададе е редовното  обучение и сертифициране на земеделските стопани.

“Едно бъдещо преразглеждане на Директивата за устойчива употреба на пестициди би трябвало да включва цели за поддържане на схемите за обучение и сертифициране на земеделските стопани, които да са с редовна актуализация и мониторинг. Освен това, с бързото развитие на технологиите и оборудването за приложение на ПРЗ, логично е да се следват насоки за хармонизиране на стандартите за технологиите за приложение в целия ЕС и да се гарантира контрол за спазването им, което също трябва да се включи в обучителните програми”, каза Йорданова.  

Асоциация Растителнозащитна индустрия България (АРИБ) подкрепя плановете на ЕК за добавяне на допълнителни показатели, за да се вземат предвид реалните въздействия и използването в стопанството на мерки, които намаляват риска и/или въздействия и използването на ПРЗ, посочи директорът на асоциацията.