В ловностопанските райони се изграждат ями за съхранение на странични животински продукти. Дейността е свързана с превенцията на Африканската чума по свинете и съпътства и други мерки, които да предприемат ловците по време на лов на дива свиня, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите. Въпросните ями ще трябва да са готови до 25 септември тази година. 
 
 
Изискването е, ямите да са на удобни за самите ловци места и да са достъпни за високо проходима техника с цел безопасно извозване на отпадните животински продукти до тях. Целта е това да става при спазване на противоепизоотичните изисквания и на мерките за биосигурност. Стените и дъното на ямите трябва да са от материал, който не позволява проникването на тъкани и течности от отпадните продукти в почвата и околната среда като дълбочината да е поне 2 м и ширината поне 1,20 м.
 
При извършване на обработката на отстреляните животни, отпадните продукти е необходимо да се поставят в изградените ями и да се третират с негасена вар. Ямите трябва да са покрити с масивни капаци и да са оградени с ограда, която да е вградена в земята поне 30 см за ограничаване на достъпа на хищници. Оградата трябва да се намира на разстояние най-малко в радиус 1,5 м от ямата като се постави обозначителна табела: „Странични животински продукти“, уточниха от Изпълнителна агенция по горите.
 
Тези указания на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) са изпратени от Изпълнителна агенция по горите до регионалните дирекции по горите. Те от своя страна трябва да ги сведат до знанието на ловните сдружения в териториалния им обхват на дейност и да извършват последващ контрол за изпълнението.
 
Междувременно заразата от африканска чума по свинете предизвика паника в община Червен бряг, област Плевен. Там хората вече започнаха да колят прасетата си, въпреки че най-близкото констатирано огнище на болестта е на стотици километри, съобщи бТВ.
 
Срещу подпис в петък - 31-ви август, на семейство Христови са връчили писмо от кметството в село Рупци, подписано от кмета на Община Червен бряг. В него дословно се казва, че заради приближаващата чума по свинете следва да се изколят всички нерегистрирани прасета. В противен случай  щели да бъдат умъртвени, а стопаните ще останат без компенсации.
„Принудиха ни да заколим прасето за два дена да го няма, до четвърти включително. Ако не ги заколим, ще минат да ги инжектират”, разказва Геновева Христова.
 
Така Коледата за Христови и още няколко семейства в Рупци настъпила преждевременно и с много сълзи, а месото отишло във фризерите.
Семейство Иванови са сред малцината, отказали да се подчинят. Получили писмото непосредствено преди свинята да се опраси и изпаднали в шок.
 
По телефона кметът на село Рупци Георги Георгиев е обяснил, че никой не бил каран насила: „А те защо ги колят? Аз ги питам и те – „Ами, ние решихме да си направим Коледа”. Аз не мога да ги накарам да не ги колят”.
 
От бТВ са потърсили отговор от община Червен бряг. Шефът на местната земеделска служба, към когото хората са насочени за повече информация, е избягал от камерата, а кметът Данаил Вълов, който е подписал писмото, е изпратил свой служител. 
От Областната земеделска дирекция в Плевен са обяснили за пред екипа на телевизията, че изрични указания за клане на животните не са издавали.