Правителството отмени днес изискването за присъствието на длъжностно лице от държавните горски или ловни стопанства при индивидуален лов на дива свиня в районите, предоставени на ловните дружини.
 
 
Мярката се предприема поради „спешната необходимост от редуциране броя на дивите свине в страната с цел превенция на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС)“, съобщи правителствената пресслужба.
 
Промяната ще влезе в сила, след като „Държавен вестник“ публикува приетото днес постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.
 
При провеждане на индивидуален лов на дива свиня в държавните ловни стопанства и ловностопанските райони към държавните горски стопанства, изискването за присъствието на длъжностно лице остава, когато лова се провежда по линия на организирания ловен туризъм, уточнява съобщението.
 
Няколко ловни сдружения алармираха през последните месеци за трудностите, които срещат при отстрела на диви свине, като обърнаха особено внимание на проблема с осигуряването на придружител при индивидуалните излети. 
 
„Облекчаването на изискванията при провеждане на индивидуално ловуване на дива свиня в ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини, е с цел увеличаване на интензивността при отстрела на вида“, коментира пресслужбата на Министерския съвет.