Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол при картофи“ е темата на предстоящия семинар в град Трън, организиран от Национална служба за съвети в земеделието и Българска агенция по безопасност на храните.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Всички заинтересовани могат да се включат безплатно и без предварителна регистрация в информационното събитие, което ще се проведе на 30 юли (петък) от 11:00 ч. в залата на читалище „Гюрга Пинджурова” на ул. "Гочо Гопин" 4.

„Участниците ще се запознаят със същността и изискванията на интегрираното управление на вредителите и прилагането им при картофи, както и с новостите при фитосанитарния контрол. Ще бъдат информирани за нормативната уредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти, съобщават организаторите.

Сред другите основни теми на информационния семинар са:
  • Оповестяване на планираните растителнозащитни мероприятия в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД);
  • Фитосанитарен контрол при картофи;
  • Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Програма и покана на събитието може да видите тук.