Русенската търговско-индустриална камара работи по международен проект, който цели да запознае българските и европейските производители с новостите в хидропонните технологии, и да насърчи тяхното използване в селското стопанство. 
 
 
За тази цел ще бъде изготвен курс за обучение и инструменти за развитие на знания и умения в областта на хидропониките и устойчивото земеделие с цел придобиване на нова квалификация - специалист по хидропонни техники, съобщиха от пресофиса на камарата.
 
В тази връзка Русенската търговско-индустриална камара провежда проучване сред българските земеделски производители, чрез което ще бъдат отчетени нуждите и желанието им за въвеждане на нови технологии, и в същото време ще помогне за прецизиране на съдържанието на обучителните курсове. 
 
Всички, попълнили въпросника, ще имат възможността да се възползват от безплатното обучение по хидропоника, както и инструментите, разработени към него. Настоящото проучване се провежда в пет Европейски държави – България, Латвия, Гърция, Италия и Германия, допълват от камарата.